Jak vám mohou ukrást nemovitost a jak se bránit?

Zloději nemovitostí nejčastěji dosáhnou podvodného přepisu vlastníka tím, že zfalšují smluvní dokumenty pro převod. Může se ale také stát, že dojde k úřednické či systémové chybě. Podvodníci mohou ale využít také toho, že nebydlíte v místě svého trvalého bydliště a nedostanete včas doporučený dopis s informací o převodu. Čtěte dál a zjistěte, jak předejít krádeži nemovitostí a jak se bránit.

Jak snadné je zfalšovat podpisy

Nejsnazší cestou, jak ukrást nemovitost, je zfalšovat podpisy na plné moci k vyřízení  prodeje nemovitosti nebo přímo na kupní smlouvě. Představte si situaci, kdy jdete ověřit podpis na Czech POINT na poštu. Úředník za přepážkou má jen velmi málo prostoru a možností si ověřit, že osoba na občanském průkazu jste skutečně vy a že se nejedná o  padělaný doklad totožnosti. Velmi snadno tak dojde k falšování úředně ověřeného podpisu a dále nic nebrání tomu, aby podvodník prodal něco, co jeho vlastně ani není.

Katastr se snaží vlastníky chránit

Katastr nemovitostí nemovitostí v roce 2014 zvýšil ochranu vlastníků nemovitosti a zavedl 20 denní ochrannou lhůtu, během které nesmí katastr návrh na vklad zapsat. Během této ochranné lhůty navíc katastr posílá prodávajícímu doporučený dopis, ve kterém jej upozorňuje, že se s jeho nemovitostí něco děje. Katastr tak řeší to, že naprostá většina vlastníků nemovitostí svá vlastnická práva každý měsíc nekontroluje.

V dnešní době existuje mnoho poskytovatelů “hlídačů katastrů”, kteří vás o změně uvědomí třeba pomocí SMS zprávy.

Podvodníci využijí toho, že přesměrují poštu

Jeden příklad, který se skutečně stal. Okradenému pánovi budeme říkat třeba pan Karel. Pan Karel pronajal svůj byt. Nájemce nelenil, zfalšoval dopisy a nechal převést byt na sebe. Využil toho, že pan Karel měl v bytě stále trvalé bydliště a doporučené dopisy chodili do schránky nájemce, tedy do jeho schránky. Pan Karel neměl o podvodu sebemenší tušení až do chvíle, kdy mu přestalo chodit nájemné.

Po provedení vkladu je obrana velmi obtížná a neexistuje jiná cesta než podat žalobu k soudu. Soudní náklady však nejsou zadarmo a spor se může táhnout i po dobu několika let. “Trik” se zfalšovaným podpisem se však nemusí týkat pouze nájemce. S trochou šikovnosti se podaří přesměrovat poštu na jiné místo kdekomu. Je to totiž poměrně snadné a lze provést přímo na poště. Stačí k tomu falešná plná moc. 

Jak se bránit? Pravidelně kontrolujte stav své nemovitosti a zvažte pořízení služby hlídacího psa. O něco větší jistotu toho, že se k vám informace o převodu dostane včas, mají také majitelé datových schránek.

Rychlý prodej třetí straně

Většina podvodníků na to jde od lesa. Ihned poté, co nemovitost nabydou, ji prodávají dál – třetí straně. Ta ji nabude v dobré víře. Podvodník může vystupovat pod falešným jménem a může se stát, že nenávratně zmizí s penězi a nikdo ho již nikdy nenajde.

Základem je dozvědět se o převodu do 20 dnů

Obrana je relativně snadná, zdarma a efektivní, pokud neprošvihněte 20denní ochrannou lhůtu. V opačném případě se připravte na vysoké soudní výdaje, někdy i několikaleté tahanice a nejistý výsledek.

Jaký hlídač katastru si vybrat?

Hlídačů katastru je hned několik. Ceny se sice různí, ale  žádná z nich není nikterak závratná. U těchto služeb je zásadní, aby kontroly probíhaly co nejčastěji, v nejlepším případě každý den. Je také vhodné se podívat do obchodních podmínek daného hlídače a ověřit si, že poskytovatel služby nese odpovědnost, pokud vám poskytne nesprávné informace. Co však vím, tak by všechny hlídače odpovědnost nést měly.

Nikdy nedovolte vyplatit peníze před zápisem v katastru

Dalším velkým rizikem jsou špatné postupy během samotného převodu, a to i v případě, že nikdo žádné podpisy falšovat nebude. Tentokrát se budeme pro změnu zabývat podvedeným kupujícím. 

Paní Lenka měla radost, že podepsala kupní smlouvu na byt ve velmi pěkné lokalitě a za solidní peníze a už si balila věci ze svého starého bytu. Ve smlouvě stálo, že peníze mohou být prodávajícímu vyplaceny do 10 dnů po podpisu kupní smlouvy.  

Peníze dorazily do advokátní úschovy, jak bylo domluveno a byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. Následujících 10 dní běžela zmíněná 20 denní ochranná lhůta, 11. den advokát vyplatil peníze prodávajícímu. Zatím všechno vypadalo idylicky.

Co se však nestalo.

Katastr během kontroly smlouvy odhalil, že ve smlouvě je uvedena zásadní administrativní chyba a podaný návrh odmítl zapsat. Prodávající najednou měl jak nemovitost, tak i peníze. Překvapivě mu to nevadilo a rozhodl se, že přestane komunikovat. Nemovitost ihned prodal třetí straně. I v takovém případě se dá bránit soudní cestou, nicméně i tak se jedná o běh na velmi dlouhou (i několikaletou) trať, která může poškozeného vyjít na pěkné peníze a výsledek může být nejistý.

Závěrem

Jak vidíte, tak vlastnictví nemovitosti může nést jedno překvapení za druhým. Pamatujte, že šanci na bezplatnou obranu máte pouze 20 dní. Nemilá překvapení vás mohou potkat i během samotného převodu, který je plný spletitých a nepřehledných  uliček. Ať už s cíleným záměrem nebo nahodile může vykutálený kupující nebo prodávající využít šance a okrást vás o nemovitost raz dva.

3 KROKY, JAK SE VYHNOUT KRÁDEŽI NEMOVITOSTI:

  1. Investujte do “hlídače katastru”. Služba není drahá, zaplatíte za ní přibližně okolo 200Kč měsíčně. Případně také můžete alespoň jednou za 20 dnů “ručně” svou nemovitost zkontrolovat na CUZK.cz
  2. Během převodu vsaďte na specializovaného právníka. Nikdy nezadávejte vypracování kupní smlouvy právníkovi z jiného oboru jen proto, že je to váš známý.
  3. Do bezpečného převodu se řadí už samotný podpis rezervační smlouvy. Zde vsaďte na jistotu a záležitost předejte na starost kvalitnímu realitnímu makléři.

Prodáváte nemovitost? Zajistím bezpečný převod a pomohu vám získat maximální cenu. Pište, volejte. 

Mgr. Hana Kubáčková

Mgr. Hana Kubáčková

+420 602 590 699
hana.kubackova@qara.cz

QARA s.r.o.
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Write a comment