Stavby bez stavebního povolení: kdy je možné bydlet v maringotce, mobilním domě či jurtě?

Na to, že ceny nemovitostí vyrostly do nesmyslných výšin, jsme si už tak nějak zvykli. Horší ale je, že nemovitosti (ani za přemrštěné ceny) prostě nejsou. Pokud zoufale hledáte bydlení, za zvážení stojí i alternativy, jakými je maringotka, jurta nebo mobilní dům. Čtěte dál a zjistěte, kdy je možné bydlet i bez stavebního povolení. 

Kdy je potřeba stavební povolení?

Stavební povolení je potřeba vždy, pokud se jedná o objekt k trvalému bydlení. Jinak řečeno, i Diogenés by potřeboval povolení pro svůj sud, pokud by v něm chtěl mít třeba trvalé bydlení a napojit ho na vodu. Pro ostatní účely (např. rekreační) je stavební povolení potřeba jen někdy. 

Klíčové pro potřebu stavebního povolení je, zda je váš “domeček” (maringotka, mobilní dům, jurta apod.):

  • mobilní, má technickou a je schopný  silničního provozu,
  • určený k trvalému bydlení nebo k rekreačním účelům a jiným účelům
  • napojen na inženýrské sítě,
  • výrobkem plnícím funkci stavby,
  • využíván dlouhodobě.

Kdy se tedy stavba považuje za mobilní?

Za “mobilní” se považuje taková stavba, která není pevně spojená se zemí. Pevným spojením se zemí se přitom nerozumí pouze betonové základy, ale také např. betonové sloupky. Co se však nepočítá, jsou zemní vruty (pro ukotvení podlahy). Nepočítají se ani vyrovnávací podkladní terče nebo podkladní betonové patky. Další podmínkou je, aby objekt nebyl napojen na inženýrské sítě.

“Obejít” se tato podmínka dá i tím, že elektřinu nebo přívod vody vyřešíte formou prodlužovaček a hadic. Přitom stačí, aby tyto prodlužovačky byly třeba jen 2 metry dlouhé. 

Rozdíl mezi pojmy “stavba” a “výrobek plnící funkci stavby”

Zatímco klasická stavba vzniká přímo na staveništi, výrobek plnící funkci stavby se vyrábí jinde a až následně se přemisťuje na své místo. V minulosti kolovalo ohledně těchto termínů mnoho nejasností, proto byla vydána novela č. 350/2012 Sb., která nově zavedla právě onen pojem “výrobek plnící funkci stavby”. Tato novela na jednu stranu zkomplikovala “obcházení” nutnosti vyřizovat stavební povolení, na druhou stranu však umožnila, abychom bydleli prakticky v čemkoliv, co plní funkci stavby.

Stavební povolení, stavební ohlášení, územní rozhodnutí a územní souhlas

Pokud zjistíte, že se přeci jen neobejdete bez jednání s úřady, budete si muset zjistit, zda musíte usilovat o získání stavebního povolení, ohlášení, územní rozhodnutí nebo územního souhlasu. Územní souhlas je ve své podstatě to samé jako územní rozhodnutí. Ohlášení stavby se potom prakticky rovná stavebnímu povolení pro stavby, pro které to stanoví zákon.

Bydlení v jurtě

Stavební ohlášení vyžadují všechny jurty, které: 

  • nemají průměr větší než 5,64m2 (plocha do 25m2) a které jsou pevně spojené s terénem nebo napojené na inženýrské sítě, a to bez ohledu na účel využití.

Stavební povolení vyžadují všechny jurty, které:

  • jsou určené k trvalému bydlení bez ohledu na velikost nebo napojení na inženýrské sítě. 
  • další podmínkou pro potřebu získat stavební povolení je rozměr nad 5,64 m (plocha nad 25m2), a to bez ohledu na účel využití. 

Kdy jurty nepotřebují povolení ani ohlášení:

  • pokud nemají průměr větší než 5,64m2, nejsou napojené na inženýrské sítě, neslouží k trvalému bydlení a nejsou pevně spojené s terénem. V takovém případě se jedná ve své podstatě o velký stan.

Mobilheimy a stavební povolení

Nejprve bych ráda upozornila, že mnoho prodejců mobilních domů hlásá, že na mobilheimy není třeba stavební povolení. Je to však pravda jen z poloviny. Vždy je totiž třeba rozlišovat mezi mobilním domem a modulovým systémem domu. Jestliže se chystáte stavět bez stavebního povolení, je skutečně zapotřebí držet se mobility domu. 

Mobilní dům

Stavební povolení ani ohlášení nemusíte řešit tehdy, pokud se jedná o dům, který je osazen tažnou ojí a pojízdnými koly. Ta mohou být svého času i demontovaná. Prakticky ale musí být možné ho zapřáhnout za silné vozidlo, jakým je traktor nebo offroad, a takto ho z pozemku odtáhnout. Na takový dům není možné čerpat hypotéku. 

Podrobně otázku mobilních domů řeší metodika Ministerstva pro místní rozvoj ZDE

Modulový systém domu

Nejedná se o typický mobilní dům, protože vůz není možné jen tak odtáhnout. Na jeho přesun obvykle bývá potřeba podvalník a jeřáb. Takový dům se může skládat z jednoho nebo více modulů, které se k sobě šroubují  nebo do sebe zapadají. Takový dům je pevně ukotven k základovým pilotům. Ze své podstaty dům nemusí mít oj nebo pojízdná kola – byla by k ničemu. 

Maringotka

Maringotka stavbou může a nemusí být. Maringotky obecně představují pro stavební zákon velkým oříšek, protože jsou zde definicí stavby velmi spornou, a víceméně závisí na rozhodnutí správního orgánu. Za některých podmínek mohou totiž být považované za “výrobek plnící funkci stavby”- a to tehdy, pokud je na nějakém místě zaparkována dlouho.

Maringotka jako stavba: pokud s ní nelze odjet z důvodu absence podvozku a zároveň tehdy, když není způsobilá k provozu. V tomto případě budete potřebovat stavební povolení tehdy, jestliže bude oficiálně určena k trvalému bydlení. Stavební ohlášení vám postačí tehdy, pokud svůj domov pojmenujete jako rekreační objekt. 

Maringotka je chápaná jako vozidlo tehdy, pokud je pojízdná, má platnou technickou a vztahují se na ní předpisy jako na silniční přípojné vozidlo. 

Zkrátka – pokud je vaše maringotka provozuschopným přípojným vozidlem, můžete si ji zaparkovat, kde chcete, v souladu s příslušnými předpisy. 

Tiny homes, karavany, obytné vozy a jejich příbuzní

Vztahuje se na ně stejná legislativa jako na maringotky nebo na modulové a mobilní domy.

Sháníte nebo prodáváte nemovitost? Neváhejte mě kontaktovat. Postarám se o vás jako v bavlnce. Nebo mi rovnou zavolejte na moje telefonní číslo 602 59 06 99.

Mgr. Hana Kubáčková

Mgr. Hana Kubáčková

+420 602 590 699
hana.kubackova@qara.cz

QARA s.r.o.
Šafaříkova 201/17
120 00 Praha 2 – Vinohrady

Write a comment